Articole

DINAMICA SECTOARELOR ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV DIN REGIUNEA NORD-EST

DINAMICA SECTOARELOR ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV DIN REGIUNEA NORD-EST

06.05.2019

Conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2014-2020 a României (SNC 2014-2020), aglomerările economice de importanță regională din regiunea Nord-Est sunt:

 • Lemn (1610)
 • Îmbrăcăminte (CAEN 1413);

 

Ambele domenii sunt identificate conform SNC ca sectoare economice cu potențial competitiv la nivel național.

 

 

Număr firme din sectoare economice de importanță regională în regiunea Nord-Est, anul 2017

CAEN / clasă de mărime (nr. angajați)

0-9

10-49

50-249

>=250

Total

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

328

150

52

13

543

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului

573

150

18

0

741

Sursa: INS

 

 

Conform statisticilor INS, numărul de unități locale active în cele sectoare economice competitive identificate conform SNC în regiunea Nord-Est în anul 2017 sunt:

 • 543 unități active în activitatea CAEN 1413 (îmbrăcăminte), ce reprezintă 16% din toate unitățile active din țară (3.500; regiunea Nord-Est este a doua din țară după București-Ilfov cu privire la numărul unităților active in activitatea CAEN 1413);
 • 741 unități active în unitatea CAEN 1610 (lemn), ce reprezintă 27% din toate unitățile active din țară (2.717; regiunea Nord-Est este prima din țară)

 

Sectorul fabricării articolelor de îmbrăcăminte în regiunea Nord-Est

Sectorul fabricării articolelor de îmbrăcăminte are o importanță ridicată pentru economia la nivel regional. Conform statisticilor INS, la nivel național sunt aproximativ 130 mii de salariați activi în activitatea CAEN 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, ce reprezintă aproximativ 2,6% din media salariaților la nivel național (4,9 milioane salariați – orice domeniu de activitate). În regiunea Nord-Est, cota salariaților activi în sectorul economic CAEN 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din totalul salariaților din regiune este aproape dublă față de cota de la nivel național: 4,3% (23.681 salariați activi în sectorul fabricării de îmbrăcăminte dintr-un total de 554.237 salariați la nivel regional).

Județul Iași are numărul cel mai mare de firme active în sectorul de fabricare îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp) din regiune. Majoritatea firmelor active în sector în regiune sunt întreprinderi mici, cu sub 10 angajați. Doar 13 firme din regiune au cel puțin 250 angajați.

 

Sursa: INS

 

Numărul firmelor active în sectorul fabricării articolelor de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) din regiune a crescut în anii 2011-2017, sectorul fiind încă în recuperare după criza financiară din anul 2008.

Sursa: INS

 

În ceea ce privește întregul sector de fabricare al articolelor de îmbrăcăminte (CAEN 14), în regiune erau în anul 2017 un număr de 23.681 salariați (număr mediu al salariaților pe an), majoritatea acestora (86%) fiind femei.

 

Total: 23.681

După o scădere semnificativă a numărul mediu de salariați din sector în regiune în anii 2008-2010, numărul acestora a stagnat în mare parte în perioada 2010-2017.

 

 

Sectorul de fabricare a articolelor de îmbrăcăminte din regiunea Nord-Est urmărește în mare parte tendințele sectorului la nivel național:

 • Majoritatea producției este în lohn astfel încât procesele realizate de companiile din România au o valoare adăugată mai mică, iar companiile Românești sunt foarte dependente de comenzile din partea companiilor internaționale;
 • Concurența principală este reprezentată de firme din țări în care forța de muncă este mai ieftină: țări asiatice precum China, Turcia, India, Bangladesh;
 • Un avantaj al firmelor Românești față de acestea ar fi statutul de membru UE (o mare parte din clienții firmelor Românești fiind din alte țări din UE precum Franța, Germania, Spania, Italia etc., dar și Marea Britanie);
 • Se previzionează că Brexit-ul va avea un impact negativ asupra companiilor românești;
 • Pentru dezvoltarea industriei Românești este nevoie de integrare și dezvoltarea întregului lanț valoric, de la concept și marketing la proprii rețele de retail;
 • Lipsa forței de muncă este o problemă principală pentru industria fabricării de îmbrăcăminte, fiind accentuată de sistemul educațional deficitar, migrația forței de muncă, interesul scăzut al salariaților în formarea profesională etc.

 

Sectorul tăierii și rindeluirii lemnului în regiunea Nord-Est

Tăierea și rindeluirea lemnului reprezintă un sector economic important în regiunea Nord-Est, în special în zonele montane (județele Suceava, Neamț și Bacău) în care condițiile naturale prielnice au permis dezvoltarea industriei.

 

Majoritatea firmelor sunt de dimensiuni mici (sub 10 angajați). Conform statisticilor INS, nu există unități locale cu cel puțin 250 angajați active în regiune.

 

 

 

Numărul firmelor active în sector a scăzut în ultimii ani, de la 946 în anul 2010 la 741 în anul 2017.

Conform statisticilor INS, aproximativ 1,9% din toți salariații din regiunea Nord-Est sunt activi în domeniul de activitate CAEN 16: Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite. La nivel național, cota salariaților activi în acest domeniu de activitate din totalul numărului de salariați este mai mic, de doar 1,1%.

 

 

Total: 10.533

Majoritatea salariaților activi în domeniu sunt în județele Suceava, Neamț și Bacău, județe în care acest sector de activitate este mai dezvoltat. Majoritatea salariaților ce lucrează în domeniu sunt bărbați: 77%.

 

După o scădere drastică a numărului mediu de salariați activi în sector în regiune în anii 2008-2010, numărul salariaților a stagnat în mare parte în perioada 2010-2016, urmând să aibă o creștere în anul 2017 (ajungând încă o dată la peste 10 mii de salariați).

Sectorul de prelucrare a lemnului din regiunea Nord-Est urmărește în mare parte tendințele sectorului la nivel național:

 • Înăsprirea legislației privind exploatările forestiere – fenomen care a dus la o scădere a masei lemnoase exploatate. În paralel cu aceasta, Romsilva a scos la licitație în 2017 cu 12% mai puțină masă lemnoasă decât în anul precedent.
 • Preț mai mare al masei lemnoase – scăderea masei lemnoase exploatate a dus automat la o creștere a prețului acesteia, în unele zone și pentru anumite specii de arbori prețul dublându-se în 2017, după ce și în 2016 aproape se dublase față de 2015.
 • Lipsa forței de muncă – asemenea întregii economii, și acest sector este afectat de o lipsă acută a forței de muncă. Principala cauză o constituie plecarea muncitorilor forestieri în alte țări, pe aceleași posturi, dar mai bine plătite, sau migrarea acestora către alte sectoare de activitate.

Despre proiectul Mentornet

Proiectul Mentornet se adresează femeilor antreprenor sau femeilor angajate în funcții de manager ori din departamentele de resurse umane din IMM-uri din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Nord-Vest și Vest din România.

Prin intermediul proiectului Mentornet, femeile ce îndeplinesc condițiile de înscriere pot participa gratuit la cursuri acreditate ANC:

•          "Competențe antreprenoriale"

•          "Manager de inovare"

•          "Manager îmbunătățire procese"

•          "Manager Resurse Umane"

•          "Inspector Resurse Umane"

 

Pe langă cursurile gratuite, femeile participante pot beneficia și de alte activități organizate în cadrul proiectului Mentornet: program de mentorat feminin Mentornet și sprijin pentru planificarea strategică a IMM-urilor.

 

Pentru mai multe detalii despre proiect, puteți accesa link-ul următor: https://www.ptir.ro/proiecte/proiecte-in-implementare/mentornet-femei-competitive-factor-cheie-in-dezvoltarea-economica/

 

Pentru a consulta metodologia de înscriere, puteți accesa următoarea pagină: https://www.ptir.ro/2018/06/inscrie-te-in-proiectul-mentornet-femei-competitive-factor-cheie-in-dezvoltarea-economica/

 

De asemenea, puteti vizita si pagina de Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/Mentornet-227003338110668

 

Iar pentru a demara procesul de înscriere, ne puteți transmite datele dumneavoastră de contact prin formularul de la următoarea pagină: https://sites.google.com/view/inscrierementornet/home