Articole

42% DIN PARTICIPANȚII LA CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ DIN ROMÂNIA SUNT FEMEI

42% DIN PARTICIPANȚII LA CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ DIN ROMÂNIA SUNT FEMEI

06.05.2019

Conform anchetei formării profesionale în întreprinderi (FORPRO) raportată de INS, doar 27% din întreprinderile anchetate în cadrul studiului au oferit formare profesională continuă în anul 2015.

 

În eșantionarea firmelor incluse în cadrul anchetei FORPRO au fost luate în considerare firmele cu cel puțin 10 angajați din orice regiune a României, active în domenii de activitate diverse. Astfel, se poate concluziona că aproximativ 27% din firmele din România cu cel puțin 10 angajați au oferit formare profesională continuă în anul 2015.

 

Sursa: Ancheta FORPRO, INS

Având în vedere faptul că, după rezultatele anchetei, cu cât firma este mai mică, cu atât este mai puțin probabil să ofere formare profesională continuă și faptul că majoritatea firmelor din România sunt firme mici (cu mai puțin de 10 angajați), putem estima că procentul efectiv de firme ce oferă formare profesională continuă din România din totalul firmelor (inclusiv firmele mici, cu mai puțin de 10 angajați) este mult mai mic de 27%.

Sursa: Ancheta FORPRO, INS

 

După cum se poate observa în graficul de mai sus, există diferențe foarte mari între procentul firmelor care au oferit formare profesională continuă din firmele mari (cu peste 250 angajați) față de procentul acestora din firmele mijlocii (10-49 angajați și 50-249 angajați).

 

Sursa: Ancheta FORPRO, INS

În ceea ce privește defalcarea pe sexe, se poate observa că 42% din participanții la cursurile de formare profesională continuă sunt femei. Deși procentul femeilor este mai mic decât cel al bărbaților, conform anchetei, procentul femeilor în cadrul participanților la cursurile de formare profesională continuă a crescut semnificativ în ultimul deceniu.

 

Sectoarele economice în care se observă cele mai mari diferențe între procentul bărbaților și femeilor în totalul participanților la cursuri de formare profesională continuă sunt prezentate în tabelul următor:

 

Domenii de activitate în care diferența între procentul bărbaților și procentul femeilor în cadrul participanților la cursuri de formare profesională este foarte mare: industria (%bărbați - %femei)

Procentul bărbaților > procentul femeilor

Procentul bărbaților < procentul femeilor

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor (86% - 14%)

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (13% - 87%)

Construcții (85% - 15%)

Alte activități industriale (24% - 76%)

Fabricarea altor mijloace de transport (84% - 16%)

Intermedieri financiare și asigurări (28% - 72%)

Industria metalurgică (83% - 17%)

Tranzacții imobiliare (28% - 72%)

Producția și furnizarea de energie electrică, termică, gaze, apa etc. (81% - 19%)

Fabricarea produselor textile (29% - 71%)

Industria construcțiilor metalice (80% - 20%)

 

Fabricarea produselor din tutun (78% -22%)

 

Industria extractivă (78% - 22%)

 

Prelucrarea lemnului (75% - 25%)

 

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente (74% - 26%)

 

Prelucrarea produselor petroliere (73% - 27%)

 

Transport și depozitare (73% - 27%)

 

Distribuția apei, salubritate (73% - 27%)

 

Fabricarea băuturilor (70% - 30%)

 

Sursa: Ancheta FORPRO, INS

 

După cum se poate observa, majoritatea participanților la cursurile de formare profesională pentru firme din domeniul reparării, întreținerii și instalării mașinilor și echipamentelor sunt bărbați (86%), în timp ce majoritatea participanților la cursuri de formare profesională pentru firme din domeniul fabricării articolelor de îmbrăcăminte sunt femei (87%).

 

Totuși, se estimează ca aceste diferențe nu sunt rezultate ale unor practici discriminatorii din partea firmelor ce oferă cursuri de formare profesională continuă, ci un simplu rezultat al demografiei salariaților întreprinderilor din aceste sectoare.

 

Sursa: Ancheta FORPRO, INS

 

Rata de participare la cursurile de formare profesională continuă reprezintă ponderea participanților la cursuri de FPC în total angajați din întreprinderile care au oferit cursuri de FPC. Astfel, ponderea femeilor participante la cursuri de formare profesionala continuă din totalul angajaților femei ale firmelor care oferă cursuri de formare profesionala continuă (44%) este puțin mai mare decât cel al bărbaților (41%).

 

Concluzii similare se pot lua și în baza analizei în funcție de mărimea întreprinderilor ofertante. Astfel, conform anchetei FORPRO, o întreprindere mai mică (10-49 angajați) nu este mai probabil să ofere cursuri de formare profesională continua bărbaților comparativ cu ponderea acestora în cadrul întreprinderii (chiar dacă procentul femeilor în cadrul participanților la cursuri de formare este mai mic – 42% pentru întreprinderi între 10 si 49 de angajați, 39% pentru întreprinderi între 50 și 249 de angajați, 43% pentru întreprinderi cu peste 249 de angajați).

 

Sursa: Ancheta FORPRO, INS

 

Prin urmare, putem concluziona că, în general, femeile angajate din România au același acces la cursuri de formare profesională continuă ca și bărbații, indiferent de mărimea întreprinderilor ce oferă cursuri de formare profesională continuă, procentul mai mic al femeilor în cadrul participanților de cursuri de formare profesională continuă fiind cel mai probabil un rezultat al structurii demografice a întreprinderilor.

 

Cu toate acestea, există diferențe clare între tipul sau genul de cursuri de formare profesională urmate de femei și cele urmate de bărbați, diferențe observabile și în ceea ce privește durata medie a cursurilor– femeile urmând în general cursuri cu mai puține ore comparativ cu bărbații.

 

Sursa: Ancheta FORPRO, INS