Articole

Instrumente de Formare Profesională continuă

Instrumente de Formare Profesională continuă

04.10.2021

Formarea Profesională

Formarea profesională (FP) reprezintă ansamblul de instrumente sau activități de pregătire – cursuri sau alte forme de formare profesională, pe care întreprinderile, firmele (angajatorii) le organizează și le finanțează, total sau parțial, pentru angajații lor.

Formarea profesională este acțiunea prin care se asigură creșterea și diversificarea competențelor profesionale, prin inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea sau specializarea angajaților.

Educația și formarea profesională  a angajaților are un rol important în activitatea economică și viața socială, cu numeroase beneficii pentru angajatori și angajați, formarea profesională continuă contribuie la dezvoltarea capitalului uman, sporind cunoștințele, abilitățile și competențele persoanelor, precum și capitalul social, cel cultural și de identitate, având efecte pozitive la nivel personal, asupra nivelului de salarizare, dezvoltării carierei, îmbunătățirii competitivității, asupra sănătății și calității vieții.

Pentru ca o activitate să fie inclusă în categoria celor de formare profesională, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să nu facă parte din sistemul educațional formal;
 • să fie bine planificată din timp;
 • să aibă ca scop îmbunătățirea/ însușirea de cunoștințe.

Instrumentele (formele) de Formare Profesională

Formele prin care se poate realiza formarea profesională a angajaților:

 • participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesionala din țară ori din străinătate;
 • stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă;
 • stagii de practică și specializare în țară și în străinătate;
 • ucenicie organizată la locul de muncă;
 • formare individualizată;
 • alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat.

Alegerea formelor (instrumentelor) potrivite pentru formarea profesională se specifică în funcție de obiectivul calificării. Obiectivul calificării poate consta, de exemplu:

 • în perfecționarea cunoștințelor existente
 • în obținerea certificatelor necesare (de ex. certificat recunoscut ANC)
 • în îmbunătățirea unor abilitați si aptitudini concrete

Instrumentul care stă la baza formării profesionale este calificarea, calificarea la rândul ei este o sinteză a condițiilor pe care trebuie sa le îndeplinească angajatul pentru îndeplinirea anumitor funcții în procesul muncii.

Instruirea, calificarea, are ca scop îmbunătățirea competenței profesionale, prin urmare, în mod corespunzător, se aleg și metode și instrumente adecvate, astfel încât cunoștințe acumulate în urma formării profesionale să poată fi implementate în activitatea profesională zilnică.

În funcție de inițiatorul cursului de instruire (calificare), se disting două tipuri de cursuri:

 • cursuri interne - organizate și coordonate de angajator (acestea pot fi desfășurate ori într-un punct de lucru sau la sediul angajatorului ori în alte locații închiriate – săli de lucru în școli / universități, săli de conferințe în hoteluri etc.);
 • cursuri externe – organizate, coordonate de o altă organizație sau unitate în afară de angajator, de obicei un furnizor specializat de servicii de realizare formare profesională (acestea pot fi finanțate de angajator – angajatorul plătește firma specializată în realizarea de cursuri de formare pentru a oferi calificare și instruire propriilor angajați – de organizatorul cursurilor sau de alte entități sau organizații).

Pentru ca programele de formare profesională să fie recunoscute oficial, ele urmează să fie organizate neapărat, de un furnizor de formare profesională autorizat.

Ținând cont de tipul programului, modalitatea de realizare a formării profesionale, organizatorul cursurilor de formare profesională autorizat poate elibera următoarele tipuri de certificate:

 • certificat de calificare profesională – pentru cursuri de calificare sau recalificare și pentru ucenicie la locul de muncă;
 • certificat de absolvire pentru cursuri și stagii de inițiere, precum și pentru cursuri și stagii de perfecționare sau de specializare