Criterii de selectie mentori

– Trebuie să conducă o afacere de mai mult de 5 ani

– Trebuie să aibă o afacere a cărei succes să fie recunoscut la nivel regional și național

– Trebuie să dovedească implicarea în activități de promovare a antreprenoriatului feminin

– Trebuie să cunoască situația afacerilor la nivel național, în special, problemele cu care se confruntă femeile de antreprenor, cu privire la dezvoltarea și managementul propriei afaceri

– Trebuie să fie deschise la planul de mentorship și să fie pregătite să-și împartă cunoștințele, experiența și know-how-ul cu mentorii

– Trebuie să aibă disponibilitatea de a se întâlni în mod regulat cu mentorații selectați pentru o perioadă de 1 an – durata implementării proiectului și pentru încă un interval de 2 ani

– Trebuie să înțeleagă și să accepte să acționeze în mod voluntar pe toată perioada de mentorship

– Trebuie să accepte să fie activi la nivelul rețelelor naționale, dar și a celor europene.

Comments are closed.